KIM SON OILGAS.,JSC!

Đèn Led Downlight âm trần Maxxbau

Đèn Led Downlight âm trần Maxxbau

Cập nhật: April 12, 2016 9:56 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S200 T8226; V8233; X11141; Tím 11158 Công suất: 7w Kích thước: d90xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:55 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S200 T8424; V8431; X11172;Tím 11189 Công suất: 9w Kích thước: d114xD140xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:54 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S100 T7861; V7878; X14333; Tím 14340 Công suất: 3w; Kích thước: d70xD85xH30 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán : Toàn Quốc Ghi chú : Với ánh sáng xanh & tím đơn giá cộng thêm 1.000đ/w

Cập nhật: April 12, 2016 9:53 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S100 T8028;V8035;X14357; Tím14364 Công suất: 5w Kích thước: d90xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán : Toàn Quốc Ghi chú : (Ghi chú: Với ánh sáng xanh & tím đơn giá cộng thêm 1.000đ/w)

Cập nhật: April 12, 2016 9:52 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S100 T8240; V8257; X14371; Tím14388 Công suất: 7w Kích thước: d90xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán : Toàn Quốc Ghi chú : (Ghi chú: Với ánh sáng xanh & tím đơn giá cộng thêm 1.000đ/w)

Cập nhật: April 12, 2016 9:51 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S300 T10397; V10403; X11233;Tím 11240 Công suất: 5w Kích thước: d100xD120xH70 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:43 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S300 T10410; V 10427; X 11264; Tím 11271 Công suất: 7w Kích thước: d100xD120xH70 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:41 am

Mã hiệu:Dèn Dowlight Maxxbau Led đai đôi S400 T10434; V10441; X11295;Tím 11301 Công suất: 3w Kích thước: d150xD175xH45 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:39 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S500 T14494; V14500; X14517; Tím14524 Công suất: 5w Kích thước: d105 xD140xH130 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:37 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S200 T8080; V8097 Công suất: 5w Kích thước: d90xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:35 am

Model: Đèn Dowlight Maxxnau Led S600 T14531; V14548; X14555; Tím14562 Công suất: 5w KT:d(110×105)xD(150×140)xH130 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:33 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led S400 T10458; V10465; X11325; Tím 11332 Công suất: 5w Kích thước: d210xD235xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:31 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau led đai đôi S400 T10472; V10489; X11356; Tím 11363 Công suất: 7w Kích thước: d210xD235xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:30 am

Model: Đèn Dowlight COB S300 T14753; V14760 Công suất: 5w Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:28 am

Model: Đèn Dowlight Maxxbau Led có kính S200 T9247, V9254; X11479; Tím 11486 Công suất: 5W Kích thước: d75xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 2 năm Địa điểm bán : Toàn Quốc

Cập nhật: April 12, 2016 9:27 am

Model: Đèn Dowlight có kính S100 phẳng mặt sần T9223; V9230; X11448;Tím 11455 Công suất: 5w Kích thước: d66xD100xH49 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:26 am

Model: Đèn Dowlight có kính sơn trắng S300 T10533; V10540; X11530; Tím11547 Công suất: 5w Kích thước: d75xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:25 am

Model: Đèn Dowlight có kính sơn trắng S300 T10557; V10564; X11561; Tím 11578 Công suất: 7w Kích thước: d75xD110xH60 Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :

Cập nhật: April 12, 2016 9:24 am

Model: Đèn dowlight có kính sơn trắng S300 T09643; V09650; X14395; Tím14401 Công suất: 9w Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 2 năm Địa điểm bán : Toàn Quốc

Cập nhật: April 12, 2016 9:23 am

Model: Đèn Dowlight đôi sơn trắng có kính S100 T9469; V9476; X9483; Tím9490 Công suất: 7w Hãng sản xuất : Maxxbau Khuyến mại : Bảo hành : Bảo hành 1 năm Địa điểm bán :