KIM SON OILGAS.,JSC!

Lốp có săm

Lốp có săm

Cập nhật: March 7, 2016 10:33 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 309, Giá: 10,200,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: March 7, 2016 10:30 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 300, Giá: 6,300,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: March 7, 2016 10:28 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 399, Giá: 6,600,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: March 7, 2016 10:26 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 302, Giá: 6,200,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: March 7, 2016 10:22 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 302, Giá: 5,200,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: February 22, 2016 9:28 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 300, Giá: 2,950,000đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo [&hellip

Cập nhật: February 22, 2016 9:26 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 3,050,000đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo [&hellip

Cập nhật: February 22, 2016 9:25 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 3,950,000đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo [&hellip

Cập nhật: February 22, 2016 9:24 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 4,050,000đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo [&hellip

Cập nhật: February 3, 2016 10:34 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 4,600,000đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo [&hellip

Cập nhật: February 3, 2016 10:30 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 5,100,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: February 3, 2016 10:23 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 6,300,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – [&hellip

Cập nhật: February 3, 2016 10:06 am

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dầu Khí Kim Sơn chuyên cung cấp các loại Lốp xe tải, phân phối Độc quyền Lốp QIANGWEI của tập đoàn XINGYUAN Trung Quốc tại Việt Nam. Hoa văn: 386, Giá: 5,300,000 đ Ghi Chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế VAT 10% và Chi phí vận chuyển.     – Báo giá [&hellip