KIM SON OILGAS.,JSC!

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ KIM SƠN
Tầng 04, số 82 đường Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại :0432262156, 0432262158                 Fax: 0432262157